Hervormde gemeente Sebaldeburen
Provincialeweg 44, Sebaldeburen


Historie Hervormde Gemeente Sebaldeburen

De hervormde gemeente van Sebaldeburen is de tijden door in dit gewest steeds een rechtzinnige gemeente geweest. In de lijst van predikers is dat ook op te merken, Aan het einde van de 18 e eeuw was Wilhelmus a Brakel - naar Ds. Westendorp ons bericht - hier het meest in achting, samen met Cats. In het verleden werd er op zondag tweemaal dienst gehouden. De middagdienst was dan veel minder bezocht dan de ochtenddienst, "En ook kan men in geenen deele zeggen, dat zij bijzonder prijs stellen op het onderwijs in den Godsdienst", schrijft Westendorp. Er moet op kerkelijk erf niet te veel veranderd worden want "in den Godsdienst kleven zij zeer aan het oude". Hoe er gepreekt moest worden wist men indertijd wel aan te geven: geen zedekundige leerredenen, geen droge leerstellige voorstellingen en ook geen weidse uitlegging, "Zij zien inzonderheid gaarne, dat de Leeraar het menschelijke hart kent". Zo stond het ervoor rond 1800.

In onze tijd zijn er veel dingen veranderd. Maar er zijn ook bepaalde zaken gelijk gebleven. En het meest wezenlijke daarvan is dat de hervormde gemeente in haar kerk zijn vandaag dat wil doen in een nauw luisteren naar de Schrift, waarbij zij zich stelt in die lijn van de traditie waarin de belijdenisgeschriften hun actualiteit voor het heden hebben behouden.