Hervormde Gemeente Sebaldeburen
Provincialeweg 44

Visie en missie

Dorpskerk

De Hervormde Gemeente Sebaldeburen is een dorpskerk die te vinden is in het midden van het dorp Sebaldeburen. Deze centrale ligging in het dorp staat symbool voor de visie van de gemeente. De gemeente wil namelijk een verbindende schakel vormen tussen de bewoners van het dorp, de wijdere omgeving (Westerkwartier) en God. De Bijbel en de Gereformeerde Belijdenisgeschriften spelen daarin een onmiskenbare rol.

Als gemeente geloven wij namelijk dat Jezus Christus, over wie de Bijbel en de geloofsbelijdenissen spreken, van unieke betekenis is voor iedereen. Voor de mensen die deel uit maken van de christelijke gemeente, maar ook voor alle mensen in Sebaldeburen en wijdere omgeving. Hij is het ''hoofd'' van de gemeente, de verbinding tussen de gemeenteleden onderling, maar ook de Zender van de gemeente in de wereld.


"Jezus Christus is van unieke betekenis voor iedereen."


Protestantse Kerk Nederland

De Hervormde gemeente Sebaldeburen weet zich, sinds het jaar 2004, op landelijk niveau onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. Een samenwerkingsverband van diverse protestantse kerken in Nederland.

Over zichzelf schrijft de PKN: ''De Protestantse Kerk in Nederland is deel van de wereldwijde gemeenschap waarin mensen het goede nieuws van Gods liefde horen en delen. Een vindplaats van geloof, hoop en liefde. In de Protestantse Kerk komen mensen samen rond het evangelie (goede boodschap) van Jezus Christus.'' Zie:  https://www.protestantsekerk.nl


"Een vindplaats van geloof, hoop en liefde."


Wereldkerk

Tenslotte maakt de Hervormde Gemeente Sebaldeburen deel uit van de wereldwijde kerk. Een kerk die bestaat uit gelovigen uit alle culturen, stammen, volken en talen. Een wereldwijde gemeenschap van mensen die zich met elkaar verbonden weet, omdat Jezus Christus haar liefste is. Zo weet de gemeente zich verbonden met mensen uit diverse landen en uit verschillende tijden, met allerlei verschillende achtergronden, maar met dezelfde liefde: Jezus Christus.


''Een wereldwijde gemeenschap van mensen die geloven in Jezus Christus.''