Hervormde Gemeente Sebaldeburen
Provincialeweg 44

Van harte welkom op de website van de Hervormde Gemeente Sebaldeburen!

Fijn dat u deze site bezoekt. Hopelijk maakt de website u nieuwsgierig naar meer..

De beste kennismaking is natuurlijk de ontmoeting.
Op zondag, tijdens of na de kerkdienst, of doordeweeks.

Een afspraak maken? Bel of mail gerust! Zie voor de contactgegevens de pagina ''Contact''.


Coronavirus

De kerkenraad heeft besloten dat er vanaf zondag 7 juni 2020 weer (fysieke) kerkdiensten plaats zullen vinden in het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente Sebaldeburen. Tijdens deze kerkdiensten zullen de richtlijnen van de overheid / RIVM in acht genomen worden. Dit betekent o.a. dat er maximaal 30 mensen in het kerkgebouw aanwezig mogen zijn met waarborging van 1,5 meter afstand tussen pastorale eenheden. Een uitwerking van de richtlijnen die gehanteerd zullen worden tijdens de kerkdiensten vindt u in de volgende twee documenten:  Verkort document corona maatregelen kerkdienst en Uitgebreid document corona maatregelen kerkdienst .

Inmiddels is er kerktelevisie in de Hervormde Kerk Sebaldeburen. Dit betekent dat u de kerkdiensten live kunt volgen met beeld. Op de pagina ''Online'' onder het kopje ''Kerkdiensten'' zullen de live diensten zichtbaar zijn.

Daarnaast wil de kerkenraad benadrukken dat we, in navolging van Jezus Christus, iedereen een helpende hand willen bieden. Ongeacht lidmaatschap, achtergrond, e.d.. Uiteraard geldt: voor zover wij er toe in staat zijn. Maar als u dus hulp nodig heeft, laat het ons gerust weten! Voor contactgegevens klik op deze link: Kerkenraad.

Tenslotte, willen wij als kerkenraad opmerken dat wij in alles afhankelijk zijn van de hulp en zegen van de Heere. Dit beseffen wij te meer nu een coronacrisis ons leven, ons land en onze kerk heeft getroffen. Laten wij als individuen en als gemeenschap het aangezicht van de Heere zoeken in gebed en Hem vragen om Zijn liefdevolle hulp en Zijn grote genade voor ons hart, gezin, dorp, onze maatschappij en de wijde wereld. Wetend dat Hij ons mensen Zijn genade en vrede wilt schenken: ''Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus.''


Vakantie Bijbel Week in Sebaldeburen!  

In de eerste week van de zomervakantie wordt er een Vakantie Bijbel Week gehouden in gebouw ‘Irene’ aan de Kerkweg 2a in Sebaldeburen, naast de Hervormde kerk. Het thema is: ‘Aan tafel’. 

Alle kinderen van de  basisschool zijn van harte welkom op 6,7,9 en 10 juli van 10.00 tot 12.00 uur. Deelname is gratis, opgave niet nodig. Er wordt geknutseld, gezongen, spelletjes gedaan en een Bijbelverhaal verteld. Op vrijdag zal er een pannenkoekenmaaltijd georganiseerd worden.

De Vakantie Bijbel Week is met inachtneming én onder voorbehoud van nieuwe corona maatregelen. Er gelden onder andere de volgende regels: kinderen blijven thuis wanneer er iemand in het gezin ziek/verkoude n is, kinderen houden 1,5 meter afstand van de clubleiding, de handen worden gewassen bij aankomst en vertrek, .... Veiligheid en gezelligheid gaan hand in hand!


2020-03-21

Heb moed in verdrukking!

‘’In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.’’ (Johannes 16:33)
 
Beste lezers,
Doorgaans zijn er twee verschillende reacties op de omstandigheden waar te nemen. Misschien kunnen we wel zeggen, twee verschillende levenshoudingen. Kijk maar eens om u heen in een maatschappij waar het coronavirus zich verspreidt.
De ene persoon vindt het allemaal wat overdreven. Waarom zo druk doen over een griepje? Een beetje koorts, verkoudheid, last van de keel.. Het komt wel goed. Hij of zij reageert laconiek. Het zal zo’n vaart niet lopen. En als de ziekte er is, dan zal de ziekte wel mee vallen als je een goede weerstand hebt. Of zal de zorg zo goed zijn, dat de meeste mensen er wel bovenop worden geholpen.
De andere persoon neemt de situatie zeer serieus. Hij of zij gaat naar de supermarkt om te hamsteren. Voorraden in slaan voor tijden dat het aan voedsel in huis ontbreekt. De angst dat vele mensen in Nederland zullen gaan sterven houdt die persoon thuis, aan de tv gekluisterd. Luisterend naar het journaal. Wat zouden de volgende maatregelen zijn? Gaat de regering nu een keer echt wat doen? Gaan ze de situatie nu eindelijk serieus nemen?
U begrijpt wel, ik generaliseer. Soms vinden wij deze twee houdingen in één persoon op één dag. ’S morgens denkt u dat het allemaal wel goed komt, en ‘s middags overvalt u de ernst en de grootsheid van de situatie. ‘’Het kan verkeren’’ schreef G.A. Bredero in de 17[sup]e[/sup] eeuw.
Dat hoeft trouwens niet alleen zo te zijn als het gaat over het coronavirus. U kunt deze houdingen ook kennen in relatie tot andere omstandigheden. Het ene moment zie je een tentamen wel zitten, het andere moment ben je zenuwachtig. Het ene moment ben je zeker over een te nemen beslissing, het andere moment raak je weer in twijfel.. Het ene moment voelt u zich rustig onder de gedachte eens te moeten sterven, het andere moment overvalt de onzekerheid je. ‘’Het kan verkeren’’. Het kan veranderen bedoelde G.A. Bredero.
Jezus heeft dat voorzien. Hij heeft voorzien dat de omstandigheden van het leven ons heen en weer kunnen slingeren. Het leven is namelijk door de zondeval sterfelijk en daarom kwetsbaar geworden. Leven na de zondeval is leven in gebrokenheid en onzekerheid. Weg van de volmaaktheid, gerustheid en heelheid. Weg van God. God die de bron is van al het goed. Het leven na de zondeval is daarom een leven in een zuchtende wereld (Rom. 8).
Jezus heeft dat voorzien. Dat zijn volgelingen het moeilijk zouden krijgen in een wereld die zucht onder gevolgen van de zondeval. Jezus rekent het probleem van zijn discipelen op ware grote: ‘’In de wereld zult u verdrukking hebben’’ zegt Hij. Hij bindt er geen doekjes om. De zondige wereld zal hen lijden brengen. Maar Jezus zegt het niet alleen tegen zijn discipelen. Hij spreekt ook vandaag op het journaal van kerk om het zo maar te zeggen. Beste gelovigen in Nederland, in de hele wereld, u zult lijden.
 
Maar Jezus is niet alleen negatief. Hij spreekt ook positief. Hoopvol zelfs. We horen in Jezus’ woorden ook de houding van de optimist. ‘’Heb goede moed!’’. Heb moed te midden van de verdrukking. Te midden van het zuchten en lijden van de wereld en haar bewoners. Heb goede moed! Waarom? Nee, niet vanwege een huis vol met spullen die gehamsterd zijn. Nee, niet vanwege een vaccin dat in de maak is. Nee, niet vanwege allerlei preventiemaatregelen - hoe goed ook. Nee, niet vanwege een verstandige en kordate overheid. Nee, Jezus zegt: ‘’Heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.’’
 
Het christelijk optimisme is dus geen inhoudsloos “kop op”. Of “het loopt wel los”. Of “Je kunt het wel”. Nee, het christelijk optimisme heeft een fundament. Heeft een ondergrond. Christenen hoeven daarom niet in een gat van onzekerheid en angst te vallen. Ook niet als 60 % van de wereld besmet dreigt te raken met het coronavirus. Christenen hebben goede moed. Goede moed, omdat Christus, hun Meester, de wereld heeft overwonnen. Dat wil zeggen: die zuchtende en lijdende wereld onder de gevolgen van de zondeval. De gevolgen van de zondeval heeft Hij overwonnen aan het kruis. Door Zijn sterven voor degenen die Hem volgen hoop op een wereld zonder zonden en de gevolgen van de zonden.
 
Jezus Christus heeft getriomfeerd over de machten van de zonde en de dood. Daar denken we aan met Pasen. We denken er niet alleen aan, maar we putten er ook moed uit. Hebt u moed te midden van de omstandigheden? Wat betekent Pasen voor u te midden van de omstandigheden in deze wereld? Zie op de opgestane Jezus Christus en zing mee:
 
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans’ Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!

 
Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held.
Hij steeg uit ‘t graf door Vaders kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en helle niet

Admin - 10:14 | Een opmerking toevoegen