Hervormde Gemeente Sebaldeburen
Provincialeweg 44

Welkom

Fijn dat u deze site bezoekt! Dit is de website van de Hervormde Gemeente Sebaldeburen. Op deze website vindt u informatie over de kerkgemeenschap, het kerkgebouw, de historie van de kerk, activiteiten die plaatsvinden, en meer.

Maar hopelijk maakt deze website u nieuwsgierig naar meer.. En de beste kennismaking is natuurlijk de ontmoeting.

Op zondag, tijdens of na de kerkdienst, of doordeweeks.

Voelt u zich  van harte welkom in een van de kerkdiensten of op andere momenten.
Wilt u een ontmoeting met de gemeenteleden, een kerkenraadslid of de voorganger? Wees welkom!

Coronavirus

De kerkenraad heeft op naar aanleiding van de lockdown die geldt van 19 december - 14 januari het volgende besloten:

Kerkdiensten op zondagochtend. Vinden doorgang met inachtneming van de coronamaatregelen, in het bijzonder de 1,5 meter afstand en een mondkapje. Er zullen minder verzen gezongen worden en er zal ook gevraagd worden om ingetogen te zingen. Kerkdiensten kunnen daarnaast ook live (met beeld) gevolgd worden via de pagina Online op deze website of de website: www.kerkdienstgemist.nl.

Dorpskamer. Is alleen nog op vrijdagmiddag van 14:00-17:00 uur open voor degenen die behoefte hebben aan gezelligheid, contact. Deze openstelling van de Dorpskamer is gemotiveerd vanuit barmhartigheid met de kwetsbaren in de maatschappij.

Koffiedrinken en Samen Zingen. Gaan tot nader besluit niet door.

De basis veiligheidsmaatregelen. Blijven van groot belang om veilig samen te komen. Dat betekent voor de momenten dat we bij elkaar zijn: een mondkapje op, handen ontsmetten bij binnenkomst, 1,5 meter afstand houden (ook in de bank), goede ventilatie, niet teveel mensen bij elkaar. 

De kerkenraad wenst iedereen gezondheid en kracht toe in deze tijd. Bovenal de hoop die er is door het geloof in de Heere Jezus Christus, die gekomen is naar deze aarde (kerst) en de dood heeft overwonnen (pasen). Hij is de bron van hoop voor iedereen die op Hem vertrouwt.

Bijbelstudie

Iedere derde woensdag van de maand is er Bijbelstudie in het Irenegebouw. De eerste Bijbelstudie in 2022 staat gepland op woensdagochtend 19 januari. De data van de komende keren tot de zomervakantie: 19 jan., 16 feb., 16 ma., 20 apr., 18 mei, 15 jun., 13 juli (ivm Vakantie Bijbelweek). In de afgelopen periode was de Bijbelstudie op dinsdagochtend, maar die ochtend komt voor een aantal mensen ongelukkig uit. Daarom is de Bijbelstudie verzet naar woensdagochtend. We beginnen om 10.00 uur en eindigen uiterlijk om 12.00 uur. Iedereen is van harte welkom!Pioniersplek De Verbinding

In het jaar 2019 heeft de kerkenraad van de Hervormde Kerk Sebaldeburen, in samenwerking met de IZB en het Smedingfonds, besloten om een pioniersplek te initiëren in Sebaldeburen.  Nu, na 2 jaar, kan er dankbaar vastgesteld worden dat er een ''pioniersteam'' is met een aantal vaste kernactiviteiten, waaronder de Dorpskamer en Kinder Bijbel Club De Sleuteldragers.

  • De Dorpskamer is (wegens de lockdown) iedere vrijdagmiddag van 14:00-17:00 uur open. 
  • Kinder Bijbel Club de Sleuteldragers is op iedere derde zondag van de maand van 14:00-15:30 uur. in het Irenegebouw Deze gratis club is voor kinderen tussen de 4-12 jaar. Tijdens de club wordt er een Bijbelverhaal verteld, gezongen en geknutseld en er worden spelletjes gedaan. Alle kinderen zijn welkom.

Meer informatie over het pioniersteam en haar activiteiten kunt u vinden op de website:  www.deverbinding-sebaldeburen.nl/