Hervormde Gemeente Sebaldeburen
Provincialeweg 44

Welkom

Fijn dat u deze site bezoekt! Dit is de website van de Hervormde Gemeente Sebaldeburen.

Op deze website vindt u informatie over de kerkgemeenschap, het kerkgebouw, de historie van de kerk, activiteiten die plaatsvinden, e.d.

Maar hopelijk maakt deze website u nieuwsgierig naar meer.. En de beste kennismaking is natuurlijk de ontmoeting.

Op zondag, tijdens of na de kerkdienst, of doordeweeks.

Voel je van harte welkom in een van de kerkdiensten.
Wil je een ontmoeting met de voorganger, kerkenraadslid of gemeenteleden? Wees welkom!

Zie voor kerkdiensten, contactgegevens en activiteiten de pagina's Kerkdiensten,  Contact, en  Agenda .

Coronavirus

Op dit moment worden er fysieke kerkdiensten gehouden in de kerk in Sebaldeburen met in achtneming van veiligheidsmaatregelen. Dit betekent dat kerkdiensten bijgewoond mogen worden door max. 30 personen. Wel wil de kerkenraad mensen die onder de risicogroep vallen (ouder dan 70 jaar of onderliggende ziekten) wijzen op de risico's die een bezoek aan een kerkdienst met zich meebrengen. De kerkenraad laat het aan ieder individu voor zich om hierin een afweging te maken. De kerkenraadsbesluiten zullen afgestemd blijven worden op de actuele situatie. 

Kerkdiensten kunnen ten alle tijde live (met beeld) gevolgd worden via de pagina Online op deze website, die te vinden is onder het kopje Kerkdiensten''. Ook is het mogelijk om te zoeken op ''Sebaldeburen'' op de website: www.kerkdienstgemist.nl

Als kerkenraad erkennen wij de moeite die in deze tijd ervaren wordt. Het is in meerdere opzichten geen gemakkelijke tijd. Daarom roepen wij u op om tot God te bidden. Om de Heere God, die boven alle dingen staat, te vragen om Zijn goedheid en genade. Allen die tot Hem bidden mogen weten en ervaren dat Hij ons liefdevol wilt ontmoeten en dat Hij machtig is om te verlossen. En daarnaast willen wij iedereen aansporen om naar elkaar om te zien, zoals Jezus Christus naar ons heeft omgezien. Help elkaar: ongeacht achtergrond, leeftijd, geloof e.d.. Dat zeggen wij niet alleen tegen anderen, maar willen wij u ook bieden. Als u hulp nodig heeft, laat het ons weten! Voor contactgegevens klik op deze link: Kerkenraad.

Vakantie Bijbel Week

Dit jaar wordt er weer een (gratis) Vakantie Bijbel Week georganiseerd in Sebaldeburen!

Alle kinderen tussen 4-12 jaar zijn van harte welkom!

Data: 12, 13, 15 en 16 juli van 10.00 uur tot en met 12.00 uur.

Locatie: Irenegebouw en grasveld er naast.


Kinder Bijbel Club ''De Sleuteldragers'' op Zondag

Daarnaast wordt vanaf september een (gratis) Kinder Bijbel Club op zondag georganiseerd voor kinderen tussen de 4-12 jaar.

Iedere derde zondag van de maand zal er 's middags van 14.00 - 15.30 uur een clubmoment zijn. De eerste op 19 september.

Op 21 augustus van 10.30 - 12.30 uur is er een hele leuke startactiviteit. Wees erbij!Wat achter ons ligt

Feed

26-04-2021, 14:15

Herbevestiging en bevestiging

Op zondag 25 april zijn in de gemeente 2 ambtsdragers herbevestigd (Huizinga en Van Slooten) en 2 ambtsdragers bevestigd (Toes en Woudenbergh). In de dienst stond Psalm 134 centraal; de zegen aan de Heere en...   Meer


29-03-2021, 10:09

Bloembollenactie

Vrijdag 26 maart zijn er in Sebaldeburen bloembollen uitgedeeld als ''Paaspresentje''. Met daarop de tekst: Pasen Nieuw leven Feest van opstanding Jezus overwon de dood Halleluja! We wensen iedereen (alvast)...   Meer


26-03-2021, 19:00

Online Paas Gesprekskring

Vanaf donderdag 25 februari tot en met donderdag 25 maart zijn er 5 avonden gehouden waarop we met een groep mensen hebben gesproken over thema's die met Pasen te maken hebben: vasten, biechten, vergeven,...   Meer