Hervormde Gemeente Sebaldeburen
Provincialeweg 44

Van harte welkom op de website van de Hervormde Gemeente Sebaldeburen!

Fijn dat u deze site bezoekt. Hopelijk maakt de website u nieuwsgierig naar meer..

De beste kennismaking is natuurlijk de ontmoeting.
Op zondag, tijdens of na de kerkdienst, of doordeweeks.

Door corona is het helaas niet altijd mogelijk om elkaar fysiek te ontmoeten. Daarom organiseert de kerk in Sebaldeburen ook online ontmoetingen tussen mensen. U bent van harte uitgenodigd om die bij te wonen. Ga naar de pagina ''Overzicht'' onder "Activiteiten" voor opgave bij de activiteit Overdenking, Ontmoeting en Muziek.

Wilt u een gesprek? Geef het graag aan! Zie voor contact gegevens van de kerkenraad en openingstijden van de kerk de pagina ''Contact''.


Coronavirus

In de kerkenraadsvergadering van 16 februari is vastgesteld om tot en met zondag 28 februari besloten diensten te houden. Dit betekent dat de diensten alleen fysiek bij te wonen zijn door de volgende mensen: de voorganger, ambtsdragers, organist en de mensen die de internetuitzending verzorgen. De andere mensen worden aangemoedigd om thuis mee te kijken of te luisteren. Reden van deze (tijdelijk) besloten kerkdiensten is de toegenomen druk in ons land en onze omgeving door het coronavirus en haar mutaties. 

Iedereen is van harte uitgenodigd om de kerkdiensten live (met beeld) te volgen! Dit kan door naar de pagina Online te gaan op deze website, dat vermeldt staat onder het kopje Kerkdiensten''. Ook is het mogelijk om te zoeken op ''Sebaldeburen'' op de website: www.kerkdienstgemist.nl. De diensten vinden iedere zondag plaats om 09.30 uur.

Het kerkenraadsbesluit heeft ook tot gevolg dat alle activiteiten waarbij fysieke ontmoeting noodzakelijk is, worden afgelast. Het blijft natuurlijk mogelijk om elkaar te bellen of om op andere manieren contact te leggen en de kerkenraad beveelt u van harte aan dat ook te doen.

Rond 2 maart hoopt de kerkenraad het besluit aangaande de besloten kerkdiensten te heroverwegen. De kerkenraadsbesluiten zullen afgestemd worden op de actuele situatie en zullen meegedeeld worden via de website en de afkondigingen op zondag 7 maart.

Als kerkenraad erkennen wij de moeite die bovengenoemde besluiten met zich meebrengen. Het is geen gemakkelijke tijd. Daarom roepen wij u op om tot God te bidden. Om de Heere God, die boven alle dingen staat, te vragen om Zijn goedheid en genade. Allen die tot Hem bidden mogen weten en ervaren dat Hij ons liefdevol wilt ontmoeten en dat Hij machtig is om te verlossen. En daarnaast willen wij iedereen aansporen om naar elkaar om te zien, zoals Jezus Christus naar ons heeft omgezien. Help elkaar: ongeacht achtergrond, leeftijd, geloof e.d.. Dat zeggen wij niet alleen tegen anderen, maar willen wij u ook bieden. Als u hulp nodig heeft, laat het ons weten! Voor contactgegevens klik op deze link: Kerkenraad.

Verkiezing ambtsdragers

In de vergadering van 16 februari heeft de kerkenraad besloten om te zoeken naar de invulling van de vacatures van twee ambten: ouderling-kerkrentmeester en diaken. Om deze vacatures te vervullen vraagt de kerkenraad aan ieder lid van de Hervormde Kerk Sebaldeburen om namen in te dienen. U kunt 1 naam indienen voor elke vacature. Dit kan tot uiterlijk zaterdag 13 maart, schriftelijk ondertekend, bij ouderling J.H. Huizinga (Hoge Voetpad 4, Niekerk). 

Online Paas Gesprekskring


‘’Online Paas-Gesprekskring! 

Ben jij benieuwd naar de betekenis naar Pasen? Verlang je naar ontmoeting met anderen rondom thema’s uit de Paastijd? Ben je op zoek naar verdieping in het christelijk geloof? 

Wees van harte welkom bij de online gesprekskring over Pasen, die geleid zal worden door dhr. J.C.A. van den Berge uit Sebaldeburen. 

Data: 5 donderdagavonden van 25 feb. t/m 25 maart. Iedere avond zal een van de volgende thema’s behandeld worden: vasten, biechten, vergeven, lijden en opstaan. Het gesprek zal plaatsvinden via skype; internet en een webcam zijn dus nodig om mee te kunnen doen. Deelname is gratis

Geef je op door onderstaand formulier in te vullen. Wanneer je je hebt opgegeven, ontvang je een email ter bevestiging én voor aanvang van iedere gespreksavond een email met daarin een kort stukje tekst en een aantal vragen ter voorbereiding op het gesprek.


Actie Plant een Bijbel

Hulp Vervolgde Christenen (H.V.C.) 

Inmiddels zijn we bij onze kerk al helemaal gewend aan de potgrondactie ‘Plant een Bijbel’, waarbij we door middel van de aankoop van potgrond Bijbels kunnen schenken aan de vervolgde christenen, onze broeders en zusters in gebieden die zwaar getroffen zijn door vervolging, oorlog natuurgeweld en armoede. Al verschillende jaren vindt deze actie in samenwerking met de PKN gemeente Grootegast-Sebaldeburen plaats.

Vanuit de Stichting H.V.C. zal bloemist Drint (Grootegast) weer benaderd worden de potgrond te leveren.  Hieronder vindt u een bestelstrookje waarop u uw bestelling kunt doen.  De rest gaat net zoals andere jaren. Eind februari gaat de bestelling de deur uit en op zaterdag 20 maart 2021 zal het ‘uitventen’ plaats vinden. Dat kan allemaal op afstand en in de buitenlucht. 

Tuinaarde: 1 zak à 40 ltr. € 4,50


Heeft u geen potgrond nodig? Natuurlijk hopen wij van ganser harte dat u weer massaal potgrond gaat bestellen. Maar mocht u geen tuinaarde nodig hebben, dan kunt u ook altijd een gift toezeggen. Voor €  5,00 geeft u al een Bijbel aan uw broeder/zuster  in India, Pakistan en Irak. Bijbels vinden hun weg ook naar Noord-Korea en China. Daarvoor worden steeds weer nieuwe wegen en technieken gevonden. Voor hen is een Bijbel onmisbaar en van onschatbare waarde.

Actie Kerkbalans 2021: Geef vandaag voor de kerk van morgen

“Een oase van rust in de hectiek van alledag”. “Een plek waar ik vragen kan stellen over mijn leven”. “Ik kan er mijn geloof beleven en anderen ontmoeten”. Dat zijn veel gegeven antwoorden op de vraag: “Wat betekent de kerk voor jou?” Het zijn antwoorden van mensen die vandaag in de kerk komen, maar die voor de mens van morgen niet veel anders zullen zijn. 

Als kerk zijn wij afhankelijk van uw giften. Mede dank zij die giften kan de kerk haar plek blijven innemen in Sebaldeburen. Hierdoor hebben wij het afgelopen jaar veel kunnen doen en ook dit jaar willen we er weer graag zijn voor iedereen die de kerk nodig heeft, op wat voor manier dan ook. 
Wij hopen van harte dat u de kerk wilt steunen, zodat de kerk van betekenis kan blijven in en voor Sebaldeburen en omgeving, door inspirerend, gastvrij en zorgzaam te zijn voor elkaar. Wij zijn blij met iedere bijdrage, ongeacht de hoogte ervan! 


Helpt u mee? U kunt uw bijdrage, die volledig bestemd is voor de eigen gemeente, overmaken op rekeningnummer NL95RABO 0323701507 ten name van ‘Hervormde Gemeente Sebaldeburen’. 

Dankzij uw gift vandaag blijft de kerk in Sebaldeburen ook morgen een plek van betekenis. 
Hartelijk dank!  Met vriendelijke groet, Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Sebaldeburen