Hervormde Gemeente Sebaldeburen
Provincialeweg 44

Online meekijken of meeluisteren!

Bent u niet in de gelegenheid of heeft u niet de mogelijkheid om naar kerk te gaan en wilt u toch de kerkdiensten of andere activiteiten online meebeleven? Dat is mogelijk. Sinds juni 2020 zendt de Hervormde Kerk van Sebaldeburen de kerkdiensten en andere activiteiten ''live'' uit op het internet. Dat betekent dat u de kerkdiensten of andere activiteiten kunt meebeleven terwijl zij op hetzelfde moment plaats vinden. Daarnaast worden de kerkdiensten en activiteiten ook opgenomen, zodat u ze op een later tijdstip kunt terug luisteren.

Hoe het werkt

Live meekijken of meeluisteren. Om de dienst of activiteit live te volgen hoeft u enkel op de onderstaande afbeelding te klikken (onder het kopje ''Live uitzending''). Let wel op: er wordt ''live'' uitgezonden. Dat betekent dat u alleen kunt kijken als er op datzelfde moment wordt uitgezonden. U kunt tijdens de dienst niet vooruit spoelen of terugspoelen. Zie voor het programma van de kerkdiensten en activiteiten de desbetreffende pagina's op deze website. 

Terugkijken of terugluisteren. Wanneer u een kerkdienst of activiteit wilt terug luisteren of terug kijken, kunt u dit doen door op de betreffende video onder het kopje ''Opnamen'' te klikken. Let wel: er zijn maar een beperkt aantal opnamen beschikbaar. 

U kunt de live uitzendingen en opnamen van de Hervormde Kerk Sebaldeburen ook vinden op de volgende website: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2033-Hervormde-Kerk-Sebaldeburen.

Wat wij aan u willen vragen

Hoewel het volgen van een ''live'' kerkdienst of activiteit voor u gratis is, is dat voor de Hervormde Gemeente Sebaldeburen niet zo. De kerk maakt kosten in de aanschaf en het onderhoudt van de apparatuur, het kerkgebouw zelf, de voorganger, e.d.. Wij vragen u daarom om uw liefde voor God en Zijn gemeente ook te tonen in het financieel ondersteunen van onze gemeente. Dit kan door een gift over te maken op de volgende rekeningnummers: 

  • Kerkvoogdij: NL. 95 RABO 03 2370 1507.
  • Diaconie: NL 25 RABO 0103 538 569.


Live uitzendingU kunt ook live kijken via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2033-Hervormde-Kerk-Sebaldeburen/events

Opnamen


U kunt ook uitzendingen terugkijken via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2033-Hervormde-Kerk-Sebaldeburen