Hervormde gemeente Sebaldeburen
Provincialeweg 44, Sebaldeburen

Online

Op deze pagina worden in de komende periode waarin er geen reguliere kerkdiensten mogelijk zijn meditaties geplaatst die zijn gehouden door dhr. J.C.A. van den Berge in de Hervormde Kerk te Sebaldeburen. Elke zaterdagochtend worden de meditaties geplaatst, zodat u zondag of op een ander moment in de week een preek kunt luisteren (in plaats van een kerkdienst bezoeken). Heeft u problemen met luisteren, neemt u dan contact op met een van de leden van de kerkenraad (zie: Kerkenraad).

Wanneer u een gift wilt overmaken ten bate van de kerkvoogdij of diaconie, kan dat op onderstaande rekeningnummers.

  • Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente Sebaldeburen: NL. 95 RABO 03 2370 1507.
  • Diaconie van de Hervormde Gemeente Sebaldeburen: NL 25 RABO 0103 538 569.


Zondag 29 maart, Johannes 18:1-11


Thema van de meditatie: Overgave aan God

  1. Judas
  2. Jezus
  3. Petrus