Hervormde Gemeente Sebaldeburen
Provincialeweg 44

Kerkgebouw

Aan de provinciale weg van Sebaldeburen vindt u het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente Sebaldeburen. In overleg met het college van kerkrentmeesters is het kerkgebouw te huren voor diverse activiteiten (zoals concerten e.d.). Zie voor de contactgegevens van de kerkrentmeesters  het kopje ''Contact''. 
Irenegebouw

Op Kerkweg 2a bevindt zich het verenigingsgebouw van onze gemeente. Dit gebouw draagt de naam 'Irene'. 
Het gebouw vervult een belangrijke functie in het dorps- en verenigingsleven. Het is beschikbaar voor recepties, verjaardagen, vergaderingen en andere bijeenkomsten. Voor reserveringen kunt u contact opnemen met Mevr. Trijnie Sloots, Tel 06 1109 4308 of trijniesloots@hotmail.com.