Hervormde Gemeente Sebaldeburen
Provincialeweg 44

Historie Hervormde Gemeente Sebaldeburen

Wanneer je uitlegt wie je bent, kan het verhelderend zijn - voor jezelf en voor de ander - om toe te lichten waar je vandaan komt. Zo ook voor de gemeente van Sebaldeburen. De Hervormde Gemeente van Sebaldeburen is namelijk geen jonge gemeente. Zij heeft een lange en rijke historie. En die historie vertelt iets over wie zij is.

Eén van de kenmerken van de Hervormde Gemeente van is dat zij door de tijden heen in de streek Westerkwartier steeds een rechtzinnige gemeente is geweest. Dat valt onder andere op te merken uit de lijst van predikers. Aan het einde van de 18 e eeuw was Wilhelmus a Brakel - naar Ds. Westendorp ons bericht - hier het meest in achting, samen met Cats. In het verleden werd er op zondag tweemaal dienst gehouden, alhoewel de middagdienst dan veel minder werd bezocht dan de ochtenddienst. Ds. Westendorp zei daarover: "En ook kan men in geenen deele zeggen, dat zij bijzonder prijs stellen op het onderwijs in den Godsdienst". Diezelfde Westendorp schreef ook: Er moet op kerkelijk erf niet te veel veranderd worden want "in den Godsdienst kleven zij zeer aan het oude". 

Een ander kenmerk van de Hervormde Gemeente Sebaldeburen is haar voorkeur voor godsdienst die in verbinding staat met de praktijk en aanspraak doet op het hart. Zo vond men in 1800 al dat de prediking geen droge leerreden moest zijn, maar praktische en bevindelijke aanspraak. Geen zedekundige leerredenen, geen droge leerstellige voorstellingen en ook geen weidse uitlegging, "Zij zien inzonderheid gaarne, dat de Leeraar het menschelijke hart kent". Zo stond het ervoor rond 1800.

In onze tijd zijn er veel dingen veranderd. Maar er zijn ook bepaalde zaken gelijk gebleven. En het meest wezenlijke daarvan is dat de Hervormde Gemeente Sebaldeburen zich in haar kerk zijn vandaag de dag nog steeds wilt conformeren aan de Bijbel, het Woord van God. Waarbij zij zich stelt in die lijn van de traditie waarin de belijdenisgeschriften hun actualiteit voor het heden hebben behouden.