Hervormde Gemeente Sebaldeburen
Provincialeweg 44

Kerkenraad

J.C.A. van den Berge

J.C.A. van den Berge

Ambt Kerkelijk werker, pionier

Adres Kerkweg 2, 9862 TJ, Sebaldeburen,

Telefoon 0594-612076

Email voorganger@hervormdsebaldeburen.nl

J.H. Huizinga

J.H. Huizinga

Ambt Ouderling kerkrentmeester

Adres Hoge Voetpad 4, 9822 BD, Niekerk

Telefoon 0594-502410

Email jhhuizinga@ziggo.nl

L. Meijndert

L. Meijndert

Ambt Ouderling

Adres Langestraat 97, 9804 PJ, Noordhorn

Telefoon 0594-507468

Email lmeijndert@kpnmail.nl

D.J. Toes

D.J. Toes

Ambt Ouderling-Kerkrentmeester

Adres Ommelandenstraat 12, 9351 EL Leek

Telefoon 06-15493251

Email dirkjtoes@gmail.com

A.P. Verbree

A.P. Verbree

Functie Scriba, Beheer ledenbestand, webmaster

Adres Kruiser 8, 9801 RD, Zuidhorn

Telefoon 0594-506075

Email seballeden@gmail.com

J.H. van Woudenbergh

J.H. van Woudenbergh

Ambt Diaken

Adres Zandumerweg 68, 9821TH Oldekerk

Telefoon 0594-503662

Email woudenbergh@xs4all.nl