Hervormde Gemeente Sebaldeburen
Provincialeweg 44

Welkom

Fijn dat u deze site bezoekt! Dit is de website van de Hervormde Gemeente Sebaldeburen.

Op deze website vindt u informatie over de kerkgemeenschap, het kerkgebouw, de historie van de kerk, activiteiten die plaatsvinden, e.d.

Maar hopelijk maakt deze website u nieuwsgierig naar meer.. En de beste kennismaking is natuurlijk de ontmoeting.

Op zondag, tijdens of na de kerkdienst, of doordeweeks.

Voel je van harte welkom in een van de kerkdiensten.
Wil je een ontmoeting met de voorganger, kerkenraadslid of gemeenteleden? Wees welkom!

Zie voor kerkdiensten, contactgegevens en activiteiten de pagina's Kerkdiensten ,  Contact, en  Agenda .


Coronavirus

In een bijzonder kerkenraadsvergadering op 4 maart is besloten om vanaf zondag 7 maart weer fysieke kerkdiensten te houden. Dit betekent dat kerkdiensten (weer) bijgewoond mogen worden door max. 30 personen. Wel wil de kerkenraad mensen die onder de risicogroep vallen (ouder dan 70 jaar of onderliggende ziekten) wijzen op de risico's die een bezoek aan een kerkdienst met zich meebrengen. Er is altijd de mogelijkheid om de kerkdienst thuis live te volgen via de kerktelevisie. De kerkenraad laat het aan ieder individu voor zich om hierin een afweging te maken.

Kerkdiensten kunnen live (met beeld) gevolgd worden via de pagina Online op deze website, die te vinden is onder het kopje Kerkdiensten''. Ook is het mogelijk om te zoeken op ''Sebaldeburen'' op de website: www.kerkdienstgemist.nl

Wat betreft de overige fysieke kerkelijke activiteiten maakt de kerkenraad onderscheid tussen noodzakelijke en niet-noodzakelijke activiteiten en tussen eenmalige en terugkerende activiteiten. Eenmalige noodzakelijke activiteiten zoals een vergadering kunnen doorgang vinden, maar niet-noodzakelijke terugkerende activiteiten (nog) niet. 

De kerkenraadsbesluiten zullen afgestemd blijven worden op de actuele situatie. De volgende kerkenraadsvergadering waarin besluiten worden genomen is op dv. 15 april. De besluiten zullen kenbaar gemaakt worden via de website en de afkondigingen op 18 april.

Als kerkenraad erkennen wij de moeite die in deze tijd ervaren wordt. Het is in meerdere opzichten geen gemakkelijke tijd. Daarom roepen wij u op om tot God te bidden. Om de Heere God, die boven alle dingen staat, te vragen om Zijn goedheid en genade. Allen die tot Hem bidden mogen weten en ervaren dat Hij ons liefdevol wilt ontmoeten en dat Hij machtig is om te verlossen. En daarnaast willen wij iedereen aansporen om naar elkaar om te zien, zoals Jezus Christus naar ons heeft omgezien. Help elkaar: ongeacht achtergrond, leeftijd, geloof e.d.. Dat zeggen wij niet alleen tegen anderen, maar willen wij u ook bieden. Als u hulp nodig heeft, laat het ons weten! Voor contactgegevens klik op deze link: Kerkenraad.


Nieuwsoverzicht


Terug naar overzicht

26-03-2021

Online Paas Gesprekskring

Vanaf donderdag 25 februari tot en met donderdag 25 maart zijn er 5 avonden gehouden waarop we met een groep mensen hebben gesproken over thema's die met Pasen te maken hebben: vasten, biechten, vergeven, lijden en opstaan.

 Online gesprek Pasen.jpg


Terug naar overzicht