Hervormde Gemeente Sebaldeburen
Provincialeweg 44

Welkom!

Fijn dat u deze site bezoekt! Dit is de website van de Hervormde Gemeente Sebaldeburen. Op deze website vindt u informatie over de kerkgemeenschap, het kerkgebouw, de geschiedenis, activiteiten die plaatsvinden, en dergelijke.

Maar hopelijk maakt deze website u nieuwsgierig naar meer.. En de beste kennismaking is natuurlijk de ontmoeting.

Op zondag, tijdens of na de kerkdienst, of doordeweeks.

Voelt u zich van harte welkom in een van de kerkdiensten of op andere momenten.
Wilt u een ontmoeting met de gemeenteleden, een kerkenraadslid of de voorganger? Wees welkom! 

Zondag 9 oktober

Samen Zingen in de Dorpskerk van Sebaldeburen. 

Deze editie van Samen Zingen hoopt christelijk mannenkoor Laudate Domimum uit Zuidhorn geestelijke liederen ten gehore te brengen. 

Tijdens deze avond wordt er weer een korte meditatie gehouden door dhr. J. van den Berge (eigen voorganger in Sebaldeburen) en is er uiteraard ook weer een moment van vrije opgave van liederen. Kortom, Samen Zingen.

 Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis. Aanvang 19.00 uur.


IF MUSIC BE THE FOOD OF LIFE

DAVID VAN LAAR 
8 oktober, Hervormde Kerk in SEBALDEBUREN

Countertenor David van Laar zingt Purcell, Schütz en Bach


De bekende zanger David van Laar brengt op zaterdag 8 oktober een parelend barok programma ten gehore in de Dorpskerk van Sebaldeburen. De gekozen werken zijn toegespitst op de stem van deze van oorsprong Groninger countertenor. Nederlands bekendste luitist Mike Fentross is ook weer van de partij en zal tevens enkele soli op de theorbe laten horen – zoals alleen hij dat kan. Tymen Jan Bronda begeleidt en soleert op orgel. Het hoogtepunt van het programma betreffen de werken van Henry Purcell (circa 1659-1695). Op de lessenaar prijken onder meer If music be the food of love, April who till now, en When I am laid (alle Purcell).


Zaterdag 8 oktober
20:00 uur Dorpskerk Sebaldeburen
David van Laar, countertenor
Mike Fentross, theorbe
Tymen Jan Bronda, orgel
kaarten á 12 euro aan de kerk 

Verbindingsdienst

''Hoe vind ik rust?''

Op zondag 30 oktober is er weer een Verbindingsdienst met het thema ''Hoe vind ik rust?'' Veel mensen ervaren deze tijd als onrustig, druk, gehaast.. en velen voelen zichzelf dan ook wel eens ''geleefd'' en ''rusteloos.'' Hoe kom je tot rust in een tijd waarin je telefoon bijna altijd aanstaat? In een maatschappij waarin het nooit genoeg lijkt? Kom samen met ons hierover nadenken, spreken en zingen in een Verbindingsdienst in Sebaldeburen. 


De Verbindingsdiensten in een huiselijk ingerichte en sfeervolle kerk zijn bedoeld als ‘’verbindingsmomenten’’. Verbinding met jezelf, met de mensen om je heen, met de wereld waarin je leeft en juist ook met God. 


Tijdens de samenkomsten is er een kindermoment. Muziekgroep BEN uit Enumatil zal het zingen begeleiden en zorgen voor muzikale momenten. Er vind een korte overdenking door dhr. J. van den Berge plaats, waarna er onderling gesprek mogelijk is door het (anoniem) indienen van vragen. Nadien is er koffie, thee en gebak in het gebouw Irene naast de kerk. Alles is gratis. 


Spreekt jou dit aan? Iedereen is van harte welkom! 
Meer informatie over het pioniersteam en haar activiteiten kunt u vinden op de website: www.deverbinding-sebaldeburen.nl


 

 


Nieuwsberichten


Terug naar overzicht

29-03-2022

Uitbreiding kerkvoogdij

Binnen de kerkvoogdij hebben wij te maken met talrijke taken.
Daaronder vallen het beheer van de roerende en onroerende
goederen, het onderhouden van de gebouwen, het mogelijk maken
van de erediensten met alles wat daarbij hoort, het coördineren van
de vrijwilligers, de werving van de kerkelijke gelden, het
voorbereiden en opstellen van de begroting, het betalingsverkeer, het
beheer van de begraafplaats enz. enz.
Gezien al deze taken is er al enige tijd behoefte tot uitbreiding van de
kerkvoogdij. Met dankbaarheid kunnen wij u meedelen dat broeder
Jan Willem van Dijke bereid is gevonden om het
kerkrentmeesterschap op zich te nemen. Wij hadden dit al kort
aangegeven in de laatste nieuwsbrief, maar toch willen we het nog
een keer melden in dit kerkblad.
Wij zijn erg blij met deze uitbreiding en heten Jan Willem van harte
welkom binnen het college van kerkrentmeesters. De eerste
vergadering met zijn aanwezigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.
De noodzaak tot uitbreiding is ook ingegeven door het feit dat Stijn
Huizinga heeft aangegeven de taken die zij verricht ten behoeve van
de kerkvoogdij te willen verminderen. Vanaf deze plaats willen we
Stijn ontzettend bedanken voor het vele werk wat zij al vele jaren op
de achtergrond tot volle tevredenheid verricht voor de kerkvoogdij
en daarmee ook voor het geheel van de kerk in Sebaldeburen. We
zullen haar inzet, kennis en enthousiasme zeker gaan missen.
Inmiddels heeft er al een gesprek met haar plaatsgevonden welke
taken zij overdraagt en welke zij vooralsnog blijft uitvoeren.Terug naar overzicht