Hervormde Gemeente Sebaldeburen
Provincialeweg 44

Welkom!

Fijn dat u deze site bezoekt! Dit is de website van de Hervormde Gemeente Sebaldeburen. Op deze website vindt u informatie over de kerkgemeenschap, het kerkgebouw, de geschiedenis, activiteiten die plaatsvinden en dergelijke.

Maar hopelijk maakt deze website u nieuwsgierig naar meer.. En de beste kennismaking is natuurlijk de ontmoeting.

Op zondag, tijdens of na de kerkdienst, of doordeweeks.

Voelt u zich van harte welkom in een van de kerkdiensten of op andere momenten.
Wilt u een ontmoeting met de gemeenteleden, een kerkenraadslid of de voorganger? Wees welkom! 

Vakantie Bijbel Week 2024

De eerste week zomervakantie Noord op 22, 23, 25 en 26 juli (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag). Iedere morgen is er een programma van 10.00 uur tot 12.00 uur. Op vrijdag is er van 12.00 uur tot 14.00 uur een pannenkoekenmaaltijd.

Het thema van dit jaar is ''De bouwplaats.'' Thema dag 1: Architect. God wil ons helpenVerhaal: Nehemia bouwt de muren van Jeruzalem. Thema dag 2: Schilder. God geeft kleur in je levenVerhaal: Jezus geneest Bartimeüs. Thema dag 3: Elektricien. God maakt contact met onsVerhaal: Jezus geneest een melaatse. Thema dag 4: Timmerman. God repareert de foute dingen in je levenVerhaal: Jezus bezoekt Zacheüs.

We hopen weer 4 super leuke morgens samen te hebben waarin we samen zingen, luisteren naar een Bijbelverhaal, knutselen en samen spelen en plezier beleven. Deze week is voor alle kinderen van de basisschoolleeftijd (4 t/m 12 jaar). Locatie is het groene gebouw Irene (kerkweg 2a) en de tent op het grasveld er naast.

Op zondag 28 juli om 10.00 uur zal een gezamenlijke kerkdienst gehouden worden om de Vakantiebijbelweek af te sluiten. De dienst kan gevolgd worden via:   https://kerkdienstgemist.nl/stations/2033-Hervormde-Kerk-Sebaldeburen

Deelname aan activiteiten is geheel gratis. Opgave voor de clubochtenden is niet nodig, maar voor de pannenkoekenmaaltijd wel. Opgeven kan via de website: www.deverbinding-sebaldeburen.nl. Kom je ook?!Nieuwsberichten


Terug naar overzicht

29-03-2022

Uitbreiding kerkvoogdij

Binnen de kerkvoogdij hebben wij te maken met talrijke taken.
Daaronder vallen het beheer van de roerende en onroerende
goederen, het onderhouden van de gebouwen, het mogelijk maken
van de erediensten met alles wat daarbij hoort, het coördineren van
de vrijwilligers, de werving van de kerkelijke gelden, het
voorbereiden en opstellen van de begroting, het betalingsverkeer, het
beheer van de begraafplaats enz. enz.
Gezien al deze taken is er al enige tijd behoefte tot uitbreiding van de
kerkvoogdij. Met dankbaarheid kunnen wij u meedelen dat broeder
Jan Willem van Dijke bereid is gevonden om het
kerkrentmeesterschap op zich te nemen. Wij hadden dit al kort
aangegeven in de laatste nieuwsbrief, maar toch willen we het nog
een keer melden in dit kerkblad.
Wij zijn erg blij met deze uitbreiding en heten Jan Willem van harte
welkom binnen het college van kerkrentmeesters. De eerste
vergadering met zijn aanwezigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.
De noodzaak tot uitbreiding is ook ingegeven door het feit dat Stijn
Huizinga heeft aangegeven de taken die zij verricht ten behoeve van
de kerkvoogdij te willen verminderen. Vanaf deze plaats willen we
Stijn ontzettend bedanken voor het vele werk wat zij al vele jaren op
de achtergrond tot volle tevredenheid verricht voor de kerkvoogdij
en daarmee ook voor het geheel van de kerk in Sebaldeburen. We
zullen haar inzet, kennis en enthousiasme zeker gaan missen.
Inmiddels heeft er al een gesprek met haar plaatsgevonden welke
taken zij overdraagt en welke zij vooralsnog blijft uitvoeren.Terug naar overzicht