Hervormde Gemeente Sebaldeburen
Provincialeweg 44

Welkom

Fijn dat u deze site bezoekt! Dit is de website van de Hervormde Gemeente Sebaldeburen. Op deze website vindt u informatie over de kerkgemeenschap, het kerkgebouw, de geschiedenis, activiteiten die plaatsvinden, en dergelijke.

Maar hopelijk maakt deze website u nieuwsgierig naar meer.. En de beste kennismaking is natuurlijk de ontmoeting.

Op zondag, tijdens of na de kerkdienst, of doordeweeks.

Voelt u zich van harte welkom in een van de kerkdiensten of op andere momenten.
Wilt u een ontmoeting met de gemeenteleden, een kerkenraadslid of de voorganger? Wees welkom!

Bijbelstudie

Iedere derde woensdag van de maand is er 's morgens een Bijbelstudie in het Irenegebouw. De data van dit seizoen zijn: 19 jan., 16 feb., 16 ma., 20 apr., 18 mei, 15 jun., 13 juli (ivm Vakantie Bijbelweek). We beginnen om 09.30 uur en eindigen uiterlijk om 11.30 uur. Eerst is er een kort rondje ''hoe is het?'', vervolgens een inleiding door de eigen voorganger dhr. Van den Berge en daarna spreken we met elkaar over de inhoud van het Bijbelstudieboekje. We maken bij de Bijbelstudie gebruik van het boekje ''Wie ben ik in Christus?'' van ds. G. Mink. Iedereen is van harte welkom!Actie kerkbalans 2022

“Een oase van rust in de hectiek van alledag”. “Een plek waar ik vragen kan stellen over mijn leven”. “Ik kan er mijn geloof beleven en anderen ontmoeten”. Dat zijn veel gegeven antwoorden op de vraag: “Wat betekent de kerk voor jou?” Het zijn antwoorden van mensen die vandaag in de kerk komen, maar die voor de mens van morgen niet veel anders zullen zijn.

Als kerk zijn wij afhankelijk van uw giften. Mede dank zij die giften kan de kerk haar plek blijven innemen in Sebaldeburen. Hierdoor hebben wij het afgelopen jaar veel kunnen doen en ook dit jaar willen we er weer graag zijn voor iedereen die de kerk nodig heeft, op wat voor manier dan ook.


Wij hopen van harte dat u de kerk wilt steunen, zodat de kerk van betekenis kan blijven in en voor Sebaldeburen en omgeving, door inspirerend, gastvrij en zorgzaam te zijn voor elkaar. Wij zijn blij met iedere bijdrage, ongeacht de hoogte ervan!
Helpt u mee? U kunt uw bijdrage, die volledig bestemd is voor de eigen gemeente,  overmaken op rekeningnummer NL95RABO 0323701507 ten name van ‘Hervormde Gemeente Sebaldeburen’. Dankzij uw gift vandaag blijft de kerk in Sebaldeburen ook morgen een plek van betekenis. Hartelijk dank!

Met vriendelijke groet, Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Sebaldeburen

 

Pioniersplek De Verbinding

In het jaar 2019 heeft de kerkenraad van de Hervormde Kerk Sebaldeburen, in samenwerking met de IZB en het Smedingfonds, besloten om een pioniersplek te initiëren in Sebaldeburen.  Nu, na 2 jaar, kan er dankbaar vastgesteld worden dat er een ''pioniersteam'' is met een aantal vaste kernactiviteiten, waaronder de Dorpskamer en Kinder Bijbel Club De Sleuteldragers.

  • De Dorpskamer is iedere donderdagavond van 19:00 - 21:30 en iedere vrijdagmiddag van 14:00-17:00 uur open. Op de eerste en derde donderdag van de maand is er een gratis maaltijd van 17:00 tot 19:00 uur. Iedereen is van harte welkom, wie je ook bent of waar je ook vandaan komt. Meld je gerust aan via de onderstaande website!
  • Kinder Bijbel Club de Sleuteldragers is op iedere derde zondag van de maand van 14:00-15:30 uur. in het Irenegebouw Deze gratis club is voor kinderen tussen de 4-12 jaar. Tijdens de club wordt er een Bijbelverhaal verteld, gezongen en geknutseld en er worden spelletjes gedaan. Alle kinderen zijn welkom.

Meer informatie over het pioniersteam en haar activiteiten kunt u vinden op de website:  www.deverbinding-sebaldeburen.nl/

Nieuwsberichten


Terug naar overzicht

29-03-2022

Uitbreiding kerkvoogdij

Binnen de kerkvoogdij hebben wij te maken met talrijke taken.
Daaronder vallen het beheer van de roerende en onroerende
goederen, het onderhouden van de gebouwen, het mogelijk maken
van de erediensten met alles wat daarbij hoort, het coördineren van
de vrijwilligers, de werving van de kerkelijke gelden, het
voorbereiden en opstellen van de begroting, het betalingsverkeer, het
beheer van de begraafplaats enz. enz.
Gezien al deze taken is er al enige tijd behoefte tot uitbreiding van de
kerkvoogdij. Met dankbaarheid kunnen wij u meedelen dat broeder
Jan Willem van Dijke bereid is gevonden om het
kerkrentmeesterschap op zich te nemen. Wij hadden dit al kort
aangegeven in de laatste nieuwsbrief, maar toch willen we het nog
een keer melden in dit kerkblad.
Wij zijn erg blij met deze uitbreiding en heten Jan Willem van harte
welkom binnen het college van kerkrentmeesters. De eerste
vergadering met zijn aanwezigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.
De noodzaak tot uitbreiding is ook ingegeven door het feit dat Stijn
Huizinga heeft aangegeven de taken die zij verricht ten behoeve van
de kerkvoogdij te willen verminderen. Vanaf deze plaats willen we
Stijn ontzettend bedanken voor het vele werk wat zij al vele jaren op
de achtergrond tot volle tevredenheid verricht voor de kerkvoogdij
en daarmee ook voor het geheel van de kerk in Sebaldeburen. We
zullen haar inzet, kennis en enthousiasme zeker gaan missen.
Inmiddels heeft er al een gesprek met haar plaatsgevonden welke
taken zij overdraagt en welke zij vooralsnog blijft uitvoeren.Terug naar overzicht